Kavel 24
bouwkavel t.b.v. een vrijstaande woning

 

Kavel 24

Beeldkwaliteit

• De voorgevel staat in of maximaal 3 meter achter de bouwgrens.
• Alle woningen hebben een kap. De dakhelling en maximale bouwhoogtes conform het bestemmingsplan.
• Sluit wat betreft materialisatie aan bij de al gerealiseerde woningen. Voor de gevels betekent dit baksteen in een rode tint met witte accenten. Voor de daken antraciet kleurige dakpannen.
• Bijgebouwen zijn mee ontworpen met de architectuur an het hoofdgebouw.
• Garages en bijgebouwen liggen aan de niet-openbare zijde.
• De zijgevel aan de openbare ruimte dient een verbijzondering te krijgen (bijvoorbeeld door een verticale raampartij of de entree).
• Erfafscheidingen aan de voorzijde: lage haag tot 1 m hoog.
• Erfafscheidingen bij de zijkanten grenzend aan het openbaar gebied: gemetselde tuinmuur van 1 m hoog met gemetselde steunmuren tot 1,8 m hoog en daartussen een houten of stalen hek.

 

Kavel 1 - Pagepark

Kavel 1 - Pagepark

Kavel 1 - Pagepark

Kavel 1 - Pagepark

 

 


Perceelsgegevens

• Oppervlakte kavel: 324 m2
• Oppervlakte bouwvlak: 119 m2
• V.o.n. prijs €79.000,-

 

Kavel 24 - Pagepark

 

Kavel 24 - Pagepark